Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je bila ustanovljena z Zakonom o revidiranju, z delovanjem je pričela 1.3.2009. Agencija ima pristojnost in odgovornost nad zagotavljanjem kakovosti revizijskega dela pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, odloča o postopkih nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter izreka ukrepe nadzora. Agencija opravlja tudi javni nadzor nad delom pooblaščenih ocenjevalcev, kadar ti izvajajo naloge ocenjevanja vrednosti pri subjektih, zavezanih obvezni reviziji.

Iz iste kategorije: