Kako ugotovimo, če potrebujemo pomoč psihoterapevta?