Pogosti miti in napačna prepričanja, ki zadevajo prevajanje besedil

 

Ali menite, da če danes pošljete prevajalcu 50 strani besedila, da boste prevod lahko prejeli že jutri?

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pozitivno potem je čas, da razčistimo nekaj zadev in razblinimo mite, ki zadevajo prevajanje besedil.

Mit #1: Ne potrebujem prevajalcev in prevajalskih agencij saj lahko za prevajanje uporabim programsko opremo, ki opravi avtomatične prevode besedil.

 

Dejstva: Programi za prevajanje besedil nikakor niso sposobni opraviti brezhibnih prevodov in bo zato prevedeno besedilo neustrezno, površno in nepravilno. Prevajalec namreč razume prenesene pomene, metafore, fraze, ki jih program nikakor ne. Zato je človeški prevod edini pravi prevod, ki zadosti kakovosti besedila. Programi ponavadi le dobesedno prevedejo besedilo z zamenjavo izrazov v drug jezik, ne zamenjajo pa stavčne strukture, ne upoštevajo lokalnih pomenov in tako je končni prevod le skupek prevedenih besed brez pomena. Priporočljivo je torej, da za prevajanje uporabite prevajalske agencije ali nedovisne prevajalce.

 

Mit #2: V šoli sem se učil francoščino in zato mislim, da lahko prevedem našo spletno stran v francoski jezik.

 

Dejstva: Govorjenje tujih jezikov nikakor ne pomeni, da ste sposobni tudi prevajalti besedila teh jezikov. Pogovrni jezik, ki je uporabljen v vsakodnevnem komuniciranju namreč ni na isti strokovni ravni kot pisan jezik in strokovna besedila. Prevajalci, ki opravijo brezhibne prevode so ponavadi native speakerji, saj jim je mnogo lažje prevesti tuja besedila v svoj jezik. Kot smo omenili že v predhodnem odstavku prevajanje ni le menjava besed s tujimi besedami pač pa celotno razumevanje stavčne strukture, tuje kulture, pomenov izrazov in lokalnih posebnosti jezika.

 

Mit #3: Ko izbiram prevajalsko agencijo bom najbolj gledal na cenovno ugodno ponudbo.

 

Dejstva: Potrebno je vedeti, da najceneje ni vedno najbolje saj je za ustrezno prevedena besedila potrebno veliko napora in če prevajalska agencija ponuja nizke cene potem nekaj ni v redu. Verjetno za prevajanje ne uporabljajo native speakerjov in bo tako končni prevod slabše kvalitete. Ne glejte torej na ceno pač pa naj na izbiro vpliva strokovno usposobljenost prevajalcev in pretekle izkušnje na tem področju.

 

Mit #4: Prevajanje 50 strani v enem dnevu je izvedljivo

 

Dejstva: Prevajanje je dolgotrajen proces, ki je seveda različno dolg glede na vrsto in zahtevnost besedil. Pred izbiro prevajalske agencije se moramo dogovoriti za časovni termin prevajanja in razumeti, da v primeru da želimo kakovostne prevode ne moremo pričakovati več kot 5-10 prevedenih strani dnevno. Prevajalec se mora namreč dodobra poglobiti v besedilo, ga razumeti in poskrbeti za brezhiben, tehnično popolen prevod. Seveda je mogoče da prevedete 50 strani v enem dnevu vendar le z uporabo programov za avtomatsko prevajanje besedil o čemer pa smo že razpravljali v mitu #1 in ugotovili, da je nesmiselno.

 

Ko iščete prevajalsko agencijo upoštevajte zgornje mite in dejstva, ki jih spremljajo saj se boste tako lahko izognili marsikateri nevšečnosti in poskrbeli za visoko kakovost prevodov.

 

Iz iste kategorije: