Sanacija podjetja

Sanacija označuje obdobje šibkosti podjetja, v katerem so potrebni ukrepi za ponovno vzpostavitev konkurenčnosti podjetja. Nujnost sanacije ni odvisna od starosti podjetja in jo lahko povzročijo notranji in/ali zunanji vzroki. Notranji vzroki za krizo podjetja so n.pr. zastarela proizvodna tehnika, preveč proizvodnih variant, ki zahtevajo kompleksno in drago nabavo, skladiščenje in proizvodnjo, pomanjkanje proizvodnih inovacij, slabi vodilni kadri, premajhna motivacija sodelavcev in okostenela organizacija, ki ne vzpodbuja k dinamičnemu razvoju podjetja. Zunanji vzroki za krizo podjetja so n.pr. omejitve uvoza in izvoza zaradi vojne ali napetosti v trgovinskih odnosih med posameznimi državami, padec prodaje zaradi povečanja zunanje vrednosti lastne valute v razmerju do valute držav uvoznic, prepovedi proizvodnje zaradi okoljevarstvenih predpisov. Finančna znamenja, ki napovedujejo sanacijo, so nazadovanje poslovnega rezultata zaradi trajnih strukturnih izgub in pomanjkanje finančnih sredstev z občasnimi zastoji pri plačilih, tj. terjatev upnikov ni mogoče pravočasno poravnati in podjetje se znajde pred stečajem. Za rešitev podjetja so potrebni radikalni ukrepi: pogosto je to izdelava in realizacija programa za zmanjšanje stroškov, izločitev iz ponudbe tistih proizvodov oz. storitev, ki prinašajo izgubo (ob primernem upoštevanju morebitnih povezanih učinkov — komplementarno blago!), uporaba nove proizvodne tehnologije ipd. Cilj je izboljšanje razmerja stroškov in koristi, ki bi podjetje vrnilo v cono dobička in ponovno vzpostavilo finančno ravnovesje. Zato moramo izdelati koncept sanacije in ga skupaj z navodili za realizacijo vnesti v konkretno planiranje. S finančnega vidika je pri sanaciji neugodno, da njena realizacija povzroča stroške celo takrat, ko je namenjena zmanjšanju stroškov in ko to zmanjšanje pozneje tudi dosežemo. Ta paradoks je lahko razložiti. Število zaposlenih je mogoče zmanjšati samo ob spoštovanju zakonskih in pogodbenih odpovednih rokov, v nekaterih primerih je potrebno plačati odpravnine, dodatni stroški lahko nastanejo za odvetniško svetovanje in delovno sodišče, če nekdo od zaposlenih vloži tožbo za pravno varstvo zoper odpoved. Več na: www.pretvornik-valut.com

Iz iste kategorije: