Zdravstveno zavarovanje Maribor

 

Poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja: obvezno in prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in se izvaja po načelih socialne solidarnosti.

 

Plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja določa zakon in je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost. Zavezanec za plačevanje zavarovanja je lahko delodajalec, izplačevalec pokojnine, lahko pa si zavarovanje plačuje fizična oseba tudi sama. Zavarovanec lahko svojemu obveznemu zavarovanju priključi tudi družinske člane – otroke in partnerja.

 

 

In v kakšnem primeru je dobro, da si zdravstveno zavarovanje plačujemo sami? Kadar ostanemo brez zaposlitve oz. vira dohodka, socialna pomoč pa nam ne pripada, lahko obiščemo najbližjo enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje in tam zaprosimo za samoplačniško obvezno zavarovanje. To nas stane malce manj kot 15EUR na mesec, krije pa isti obseg storitev, kot če bi nam zavarovanje plačeval npr. delodajalec.

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije nekatere zdravstvene storitve v celoti, druge pa mora zavarovanec, v kolikor nima urejenega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, doplačati kot samoplačnik.

Tudi preverjanje ali imate obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno je sedaj preprostejše. To lahko preverite kar z sms-om, ki ga pošljete na številko 031-771-009, sms pa naj vsebuje črki zz ter devet mestno številko, prepisano iz vaše kartice zdravstvenega zavarovanja.

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko sklenemo v vseh večjih krajih po Sloveniji. Tako lahko zdravstveno zavarovanje sklenemo v Mariboru, Ljubljani, Celju, Kopru, Novem mestu, mrežo manjših poslovalnic pa imajo razpredeno tudi po manjših mestih.

 

Omenimo še prostovoljno dodatno zavarovanje. To, kot že omenjeno, krije tiste storitve in zdravila, ki jih obvezno zavarovanje ne pokrije v celoti. Ponujajo ga tri različne zavarovalnice, in sicer Vzajemna, Adriatic – Slovenica ter Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje je kot že sam naziv pove prostovoljno in samoplačniško. Skleniti ga je potrebno ob doseženi polnoletnosti, v kolikor teče status študenta pa najkasneje pri 26.letih oziroma ko status študenta izgubimo. Pri sklepanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo prve tri mesece še vedno samoplačnik zdravstvenih storitev, zato je treba biti pozoren, da ga sklenemo pravočasno.

Iz iste kategorije: